Knusningsudstyr til plastaffald

  • Waste Plastic Crushing Equipment

    Knusningsudstyr til plastaffald

    Plastknuser bruges i vid udstrækning til genanvendelse af affaldsplast og fabriksgenbrug af plastskrot genbrug af plastknusermotoreffekt mellem 3,5 og 150 kilowatt, skærevalsens hastighed er generelt mellem 150 og 500 omdrejninger pr. Minut, strukturen har en tangentfremføring, øverste fødepunkter; Kniven rulle er forskellig fra den faste knivrulle og hule knivrulle.