Olieslam Pyrolyseanlæg

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    Olieslam Pyrolyseanlæg

    Det bruges til reduktion, harmløs behandling og ressourceudnyttelse af slam til at realisere jordrensning. Ved at adskille vandet og det organiske stof i slammet fra jorden er mineralolieindholdet i det faste produkt efter krakningsbehandlingen mindre end 0 05%. Under forudsætning af sikkerhed, miljøbeskyttelse og kontinuerlig og stabil drift, slamreduktion, harmløs behandling og ressourceudnyttelse.