Opvarmningsudstyr

  • burner

    brænder

    Kedelbrænder henviser til kedelbrænder, kedelbrænder og gaskedel er det vigtigste understøttende ekstraudstyr, kedelbrænder er hovedsageligt opdelt i brændstofbrænder og gasbrænder og dobbeltbrændstofbrænder, herunder brændstofbrænder kan opdeles i let oliefyr tung oliebrænder, let olie refererer primært til diesel, tung olie refererer til olieudvindingsbenzin, dieselolie efter resten af ​​den tunge olie; Gasbrændere kan opdeles i naturgasbrændere, bygasbrændere, LPG-brændere og biogasbrændere.
  • hot blast heater

    varm sprængvarmer

    Den varme højovn er en slags varmeudstyr med høj effektivitet og energibesparelse. Opvarmningshastigheden er hurtig og det tager kun 20 minutter fra opvarmning til normal drift. Høj grad af automatisering, vindtemperatur kan vilkårligt justeres inden for det nominelle interval .Den varme luft er stabil, og temperaturkontrolnøjagtigheden kan være inden for ± 5 ℃. Sikker og pålidelig, komplet sikkerhedsanordning.