Anlæg til pyrolyse af husholdningsaffald

  • Domestic waste pyrolysis plant

    Anlæg til pyrolyse af husholdningsaffald

    Kommunalt fast affald og husholdningsaffald består generelt af kasserede daglige forbrugsvarer. Dette almindelige affald placeres normalt i en sort pose eller beholder indeholdende en blanding af våde og tørre genanvendelige materialer, organiske, uorganiske og biologisk nedbrydelige materialer.
    Husholdningsaffald og husholdningsaffald består generelt af kasserede daglige forbrugsvarer. Denne slags almindeligt affald placeres normalt i en sort pose eller skraldespand, der indeholder en blanding af våde og tørre genanvendelige materialer, organiske, uorganiske og biologisk nedbrydelige materialer.
    Det husholdningsaffaldsbehandlingsudstyr, der er undersøgt og fremstillet af vores firma, er fuldt automatiseret fra fodring til slutningen af ​​sorteringsprocessen. Det kan behandle 300-500 tons om dagen og har kun brug for 3-5 personer til at fungere. Hele sæt udstyr kræver ikke brand, kemiske råmaterialer og vand. Det er et miljøbeskyttelsesgenanvendelsesprojekt, der fremmes af staten.