Brænder

  • burner

    brænder

    Kedelbrænder henviser til kedelbrænder, kedelbrænder og gaskedel er det vigtigste understøttende ekstraudstyr, kedelbrænder er hovedsageligt opdelt i brændstofbrænder og gasbrænder og dobbeltbrændstofbrænder, herunder brændstofbrænder kan opdeles i let oliefyr tung oliebrænder, let olie refererer primært til diesel, tung olie refererer til olieudvindingsbenzin, dieselolie efter resten af ​​den tunge olie; Gasbrændere kan opdeles i naturgasbrændere, bygasbrændere, LPG-brændere og biogasbrændere.